Dorcas Voedselactie: Omdat we om hen geven

Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp nodig hebben.

Dorcas organiseert jaarlijks een actieweek, waarin duizenden vrijwilligers in Nederland voedsel en geld inzamelen voor de allerarmsten: de Dorcas Voedselactie. Vrijwilligers organiseren in de eerste week van november allerlei acties vanuit supermarkten, kerken, scholen, bedrijven, clubs en verenigingen. In Arnhem vindt de voedselactie jaarlijks plaats bij een of meerdere supermarkten en verder in diverse kerken. Wilt u ook meedoen als school, bedrijf of kerk? Neem dan contact met ons op.

Omdat we om hen geven
Het thema van de Dorcas Voedselactie is: Omdat we om hen geven!. Van de tijdens de actieweek ingezamelde producten worden voedselpakketten samengesteld. Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een breder programma van Dorcas. Samen met hun partners creeert ze een sociaal vangnet van mensen om de allerarmsten heen. Zo gaan er mensen voor ze zorgen. Met een voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden dragelijker. Het pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje in de rug. We laten hiermee zien dat duizenden mensen in Nederland om hen geven.

Mensen in nood en diepe armoede kunnen van het ingezamelde geld een opleiding volgen, begeleiding krijgen op de arbeidsmarkt en een beroep doen op microkrediet om zaaigoed, vee of gereedschap mee te kopen. Zo verdienen zij brood op de plank voor zichzelf en voor anderen.

Voor de meest kwetsbaren, zoals ouderen en mensen met een beperking, richten we sociale vangnetten op. We mobiliseren anderen in de gemeenschap om naar hen om te zien en ze te helpen. Alles wordt dan lokaal gedragen en niet meer in afhankelijkheid van Dorcas. Zo is hulp gegarandeerd ook naar de toekomst toe en is men opgenomen in de gemeenschap. Doordat we hiermee de eenzaamheid bestrijden en de zelfredzaamheid vergroten, groeit de eigenwaarde van de mensen om wie het gaat.

Voedselactie in AH Schuytgraaf Arnhem